Inmode
VTouch
ดูดไขมัน(Liposuction)โดยรัตตินันท์คลินิก
Road to Rejuvenation | Syneron
Everyone is saying I Wanna Be Sublated!
Dual Yellow animation
eNewsLetter 2016 No.2
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ Enlighten III PICOSECOND LASER
         ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ Enlighten III PICOSECOND LASER ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ Room 2 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า หัวข้อ Treatment of Atrophic Acne Scars with Picosecond Laser               โดยคณาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมาร่วมแบ่งปันความรู้ในการรักษาคนไข้จากงานวิจัยและประสบการณ์จริง ได้แก่ ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ ในหัวข้อ “The Art and Science of Applying Picosecond Laser for Treatment of Melasma” รศ. (พิเศษ) ดร.พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป ในหัวข้อ “The Art and Science of Applying Picosecond Laser for Treatment of Melasma” และ Dr. Kei Negishi  ในหัวข้อ “Use of Picosecond Laser in Facial Rejuvenation”              ทั้งนี้เครื่อง Enlighten III  PICOSECOND LASER รุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัท CUTERA ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายและบริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางฝ่ายขาย หรือ Line@: @amngroup (มีแอดด้วยนะครับ) #AMNGroup #EnlightenIII #PICOSECOND #PICOTONE#PICOGENESIS #BenignPigmentedLesions #SkinRevitalization #Multicolortattoos #USFDA #รักษาเม็ดสีผิดปกติ #ลบรอยสัก
ภาพบรรยากาศงานออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน INNOVATION THROUGH PRACTICES
  ภาพบรรยากาศงานออกบูธแสดงสินค้าของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ภายในงาน INNOVATION THROUGH PRACTICES ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุนเทนโด กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร         บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา
AMN SO-ED Sharing โครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบ้านบุญเลอ
                               วันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ในโครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบ้านบุญเลอ ต.แม่สามแกลบ อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีไฟฟ้าใช้ในการเรียน และทำการบ้านในยามค่ำคืน รวมถึงไฟฟ้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน                                  ทั้งนี้เงินสนับสนุนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัดและคุณหมอจากโรงพยาบาล คลินิกชั้นนำ ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ สมทบทุนในงานสมาคมแพทย์ผิวหนัง #DST2018 ที่ผ่านมา พี่ฟินิกซ์ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับโครงการ AMN SO-ED Sharing ในครั้งนี้เป็นอย่างดีครับ #AMNgroup #PRNews #AMNSoEdSharing #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก